Sady – Sołectwo Sady

Zebranie sołeckie

W DNIU 05.09.2016r. O GODZ 19.00

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SADACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE
W CELU ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016r. ORAZ PRZESUNIĘCIA BIEŻĄCYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA REMONT DACHU W ŚWIETLICY.
ŚRODKI FUNDUSZU PRZEZNACZA SIĘ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ,
KTÓRE SĄ ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY, A KTÓRE SŁUŻĄ POPRAWIE ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.
SERDECZNIE ZAPRASZAM I LICZĘ NA WASZĄ OBECNOŚĆ.
Sołtys Marta Biernacka

About author View all posts

admin