Sady – Sołectwo Sady

Podatek 2016 III rata

Przypomina się, że 15 września upływa termin płatności III raty podatku za 2016 rok.

Należność można wpłacać u inkasenta (SOŁTYSKA, po godz. 16.30), w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, na konto bankowe Urzędu, w Banku Spółdzielczym w Niemodlinie.

Niepłacenie podatku w terminie powoduje konieczność wysłania upomnienia, którego koszt (11,60zł) poniesie podatnik. Wniesienie podania po otrzymaniu upomnienia nie zwalnia od obowiązku zapłacenia kosztów otrzymanego przez podatnika upomnienia.

About author View all posts

admin