Sady – Sołectwo Sady

Kategoria - Program odnowy wsi

Strategia Rozwoju Wsi – dokument

DRODZY MIESZKAŃCY,

prosimy o zapoznanie się z Sołecką Strategią Rozwoju naszej miejscowości.

Niniejszy dokument musimy poddać głosowaniu na zebraniu wiejskim, które odbędzie się na początku lutego. Jakiekolwiek sugestie dotyczące tego dokumentu proszę kierować pocztą elektroniczną lub osobiście do Pani Sołtys w celu ewentualnych korekt.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Wsi – propozycja

Grupa Odnowy Wsi

STARE FOTOGRAFIE

DRODZY MIESZKAŃCY!

W ZWIĄZKU Z OPRACOWYWANIEM STRATEGI ROZWOJU WSI I PISANIEM HISTORII SOŁECTWA SADY POSZUKUJEMY STARYCH FOTOGRAFII NASZEJ MIEJSCOWOŚCI. JEŚLI KTOŚ POSIADA TAKIE ZDJĘCIA PROSZONY JEST O PILNE DOSTARCZENIE DO PANI SOŁTYS W CELU ZROBIENIA KOPII.

LICZYMY NA ZAANGAŻOWANIE SIĘ W SPRAWY WSI.

GRUPA ODNOWY WSI

Program Odnowy Wsi – sprawozdanie z warsztatów

W dniach 4 i 5 listopada 2011r. w świetlicy wiejskiej Sidzinie odbyły się warsztaty z cyklu „Planowanie w procesie Odnowy Wsi” dotyczące przygotowania sołectw do realizacji programu „Odnowa Wsi”. Warsztaty prowadził poznany już wcześniej moderator p. Marcin Puszcz.

W spotkaniach oprócz naszej Grupy, którą reprezentowali : Sabina i Magda Brykowska, Marta Biernacka oraz Piotr Litwinowicz, uczestniczyli jeszcze przedstawiciele grup z innych sołectw: Sidziny, Budzieszowic oraz Gierszowic.

Były to dwa dni „umysłowej pracy”, podczas której grupy przeanalizowały zasoby jakimi wieś dysponuje, jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na miejscowość w przyszłości. Opracowano również wizję sołectwa, program krótkoterminowy oraz długoterminowy plan rozwoju swojej miejscowości na kolejne lata. Po zakończonych warsztatach pozostaje teraz przygotować Plan Odnowy Miejscowości Sady, który przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego będzie podstawą starania się środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to program, dzięki któremu można uzyskać dotacje dla projektów, których zadaniem jest poprawienie jakości życia na wsi, zarówno pod względem warunków bytowych (materialnych), jak i niematerialnych (społeczno-kulturalnych). Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał. świadectwo ukończenia warsztatów.

Grupa Odnowy Wsi

Po spotkaniu ….

Celem naszego piątkowego (28.10.2011r.) spotkania było zgromadzenie wiedzy na temat naszego sołectwa. W niewielkim gronie udało nam się przybliżyć i trochę powspominać historię naszej małej miejscowości. Mimo niezbyt komfortowych warunków było miło i przyjemnie.

Dziękujemy za przybycie!

Program Odnowy Wsi – spacer po naszej miejscowości

Dnia 24 października 2011 roku odbyła się w naszym sołectwie wizja lokalna, w której udział wzięli moderator p. Marcin Puszcz oraz kilku naszych mieszkańców i członków Grupy Odnowy Wsi. Celem krótkiej wizyty moderatora było poznanie lokalnych uwarunkowań i problemów oraz zasobów wsi, jak również odpowiednie przygotowanie grupy do uczestnictwa w warsztatach, na które to mamy przygotować informacje o naszej wsi według załączonej analizy zasobów.

Grupa Odnowy Wsi

Program Odnowy Wsi – spotkanie z Moderatorem

W DNIU 24.10.2011 (PONIEDZIAŁEK) ODBĘDZIE SIĘ „WIZJA” SOŁECTWA.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU Z MODERATOREM I SPACERZE PO NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

POCZĄTEK – GODZ. 8.00 PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ.

GRUPA ODNOWY WSI

Pierwszy wykład dla naszego sołectwa!

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 października 2011r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zorganizował wykład wprowadzający pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla sołectw przystępujących do Programu Odnowy Wsi. W tym roku do 670 sołectw stanowiących 64 %, dołączyło jeszcze 28.

Teoretyczną wiedzę wygłosiła Z-ca Dyrektora p. Mariola Stachowicz, przy boku której pomocą służył inspektor Referatu Rozwoju Wsi p. Tomasz Przygoda. W trakcie spotkania nastąpiło przedstawienie moderatorów i przydzielenie ich do grupy składającej się z 3-4 sołectw. Naszym opiekunem został p. Marcin Puszcz.

Na koniec zostały ustalone z moderatorami terminy :
– wizja sołectwa – spotkanie moderatora z zainteresowanymi mieszkańcami przy świetlicy wiejskiej w Sadach w dniu 24.10.2011 o godz. 8.00
– warsztaty dla grupy Odnowy Wsi w dniu 4-5.11.2011r. w Sidzinie.

Ogólne informacje o Odnowie Wsi

Odnowa Wsi to ewolucyjnie rozwinięta metoda rozwoju lokalnego – wsi i ich społeczności. Istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rozkwita wspierana przez gminę i region. Pojęcie Odnowy Wsi kojarzone jest z Opolszczyzną, a opolski program Odnowy Wsi ma następców w województwach dolnośląskim i śląskim Program Odnowy Wsi w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. To około 64% sołectw województwa z 68 gmin regionu (670 sołectwa-stan na III. 2011r).

Powstał pod wpływem inspiracji partnerskiego dla woj. Opolskiego landu Nadrenia-Palatynat.

Przystąpienie do Programu Odnowy Wsi

22.07.2011r. na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przystąpieniu naszego Sołectwa do Programu Odnowy Wsi.

Jesteśmy reprezentowani przez grupę w składzie:

1. Marta Biernacka (lider)
2. Sylwia Rusnak
3. Iwona Partała
4. Magda Brykowska
5. Sabina Brykowska
6. Anna Hajtałowicz
7. Piotr Litwinowicz
8. Łukasz Moździerski